Блог

"Юроком 2000" ООД е спонсор на петите годишни фолклорни награди 30.08.2022 19:58:11

"Юроком 2000" ООД е спонсор на петите годишни фолклорни награди

ГФН и фирма "Юроком 2000" ООД Представят:

Награда за Цялостен принос към българският фолклор!

Наградите се връчват за впечатляващи професионални изяви и цялостни постижения във фолклорното искуство. Отличията са за стимулиране и изявяване на качеството в изкуството и прославяне на фолклора, както и повишаването на авторитетният професионализъм и самобитният фолклор на дедите ни. Целта на събитието е да поощрява дейността на създателите и изпълнителите на музикални и танцови произведения на фолклорна основа. Чрез него се привличат и млади хора, които ценят фолклорното наследство на България. Годишните фолклорни награди са оценка за майсторството на създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество. Организационния комитет сформиран от сдружение „Наследници на фолклорния огън” ще обедини своите усилия с професионалисти с цел повишаване на значимостта и нивото на това събитие. През 2023 еремонията ще се проведе в гр. Благоевград. Годишните фолклорни награди (ГФН) е събитие, което се утвърди като една от значимите културни прояви в България. Те са учредени през 2014 г. от сдружение „Наследници на фолклорния огън”, с председател Константин Лазаров. Досега са проведени четири издания: Годишни фолклорни награди 2014, посветени на 100-годишнината от рождението на Борис Машалов. Церемонията е проведена в гр. Смолян; Годишни фолклорни награди 2015, посветени на 120-годишнината от рождението на Гюрга Пинджурова. Церемонията е проведена в София; Годишни фолклорни награди 2016, посветени на 90-годишнината от рождението на Радка Кушлева. Церемонията е проведена в София. Годишни фолклорни награди 2017, посветени на 80 години от рождението на Надка Каражова. Церемонията бе проведена в гр. Пазарджик. Статут 2023 година Годишните фолклони награди се връчват за изпълнители на българска народна музика. Те са предназначени за създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество. Организатор на ГФН е сдружението „Наследници на фолклорния огън“, с председател Константин Лазаров. Консултанти са сътрудници от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Годишните фолклорни награди се връчват за създаден продукт, професионални изяви и за цялостни постижения във фолклорното изкуство, както и за значима проява на нематериалното културно наследство (реализирана в системата „Живи човешки съкровища, България“). Те се провеждат всяка година в рамките на един ден и в различен град на България. Церемонията по връчването се осъществява по време на специален концерт-спектакъл, в който вземат участие видни творци и артисти в областта професионалната музика на фолклорна основа. Номинирането и селекцията на наградените се извършва от организаторите, компетентно жури и широка публика, която има интерес към този вид музика.

Коментирането на тази статия е ограничено

Новини

Новини - BMAG

"Юроком 2000" ООД е спонсор на петите годишни фолклорни награди

"Юроком 2000" ООД е спонсор на петите годишни фолклорни награди

ГФН и фирма "Юроком 2000" ООД Представят: Награда за Цялостен принос към българският фолклор!Наградите се връчват за впечатляващи професионални изяви и ц ГФН и фирма "Юроком 2000" ООД Представят: Награда за Цялостен принос към българският фолклор!Наградите се връчват за впечатляващи професионални изяви и ц 2022-09-09T16:15:05+02:00 "Юроком 2000" ООД е спонсор на петите годишни фолклорни награди

<p class="text-alignjustify"><span>ГФН и фирма "Юроком 2000" ООД Представят: </span></p> <p class="text-alignjustify"><span>Награда за Цялостен принос към българският фолклор!</span></p> <p class="text-alignjustify"><span>Наградите се връчват за впечатляващи професионални изяви и цялостни постижения във фолклорното искуство. Отличията са за стимулиране и изявяване на качеството в изкуството и прославяне на фолклора, както и повишаването на авторитетният професионализъм и самобитният фолклор на дедите ни. Целта на събитието е да поощрява дейността на създателите и изпълнителите на музикални и танцови произведения на фолклорна основа. Чрез него се привличат и млади хора, които ценят фолклорното наследство на България. Годишните фолклорни награди са оценка за майсторството на създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество. Организационния комитет сформиран от сдружение &bdquo;Наследници на фолклорния огън&rdquo; ще обедини своите усилия с професионалисти с цел повишаване на значимостта и нивото на това събитие. През 2023 еремонията ще се проведе в гр. Благоевград. Годишните фолклорни награди (ГФН) е събитие, което се утвърди като една от значимите културни прояви в България. Те са учредени през 2014 г. от сдружение &bdquo;Наследници на фолклорния огън&rdquo;, с председател Константин Лазаров. Досега са проведени четири издания: Годишни фолклорни награди 2014, посветени на 100-годишнината от рождението на Борис Машалов. Церемонията е проведена в гр. Смолян; Годишни фолклорни награди 2015, посветени на 120-годишнината от рождението на Гюрга Пинджурова. Церемонията е проведена в София; Годишни фолклорни награди 2016, посветени на 90-годишнината от рождението на Радка Кушлева. Церемонията е проведена в София. Годишни фолклорни награди 2017, посветени на 80 години от рождението на Надка Каражова. Церемонията бе проведена в гр. Пазарджик. Статут 2023 година Годишните фолклони награди се връчват за изпълнители на българска народна музика. Те са предназначени за създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество. Организатор на ГФН е сдружението &bdquo;Наследници на фолклорния огън&ldquo;, с председател Константин Лазаров. Консултанти са сътрудници от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Годишните фолклорни награди се връчват за създаден продукт, професионални изяви и за цялостни постижения във фолклорното изкуство, както и за значима проява на нематериалното културно наследство (реализирана в системата &bdquo;Живи човешки съкровища, България&ldquo;). Те се провеждат всяка година в рамките на един ден и в различен град на България. Церемонията по връчването се осъществява по време на специален концерт-спектакъл, в който вземат участие видни творци и артисти в областта професионалната музика на фолклорна основа. Номинирането и селекцията на наградените се извършва от организаторите, компетентно жури и широка публика, която има интерес към този вид музика.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/27328/files/image/305482801_1533048587155207_1560136166273736334_n.jpg" width="258" height="365" /></span></p>

Сравнение на продукти